Tidens gang og årtusindskiftet

Tidens gang og årtusindskiftet

Af Graham Dolan
— Med mange farvefotos og figurer gives der en spændende indføring i talrige aspekter vedr. tiden. Se fx. hvilken betydning Jordens rotation om sig selv – og dens kredsen om Solen – har for dagenes og årets gang. Også om inddelingen af tiden fra sekunder og timer, døgn og måneder til årstider, år og skudår.
Ovs: Henrik Glintborg.

48 s. kr 68,-