Tiggernes strejke

Tiggernes strejke

af Aminata Sow Fall
138 s. kr 68,- 
— Satirisk roman fra Senegal om magtbegær og muslimsk skinhellighed, politisk vilkårlighed og modsætningerne mellem gamle og nye kvinderoller, forbrugsmønstre og tænkemåder.
Ovs: Janne Lynard