Seks blinde mus og en elefant

af Jude Daly,
ovs: Vagn Plenge efter Six Blind Mice and an Elephant

— 32 s. kr 228,-

— Hvordan ser en elefant egentlig ud, hvis man er blind og derfor kun kan få en idé om det ved at føle på den? Er den som en mur, et spyd, en vifte, en slange, et træ … eller måske som et reb?

Seks blinde mus hører at der er dukket en elefant op på gården. De forlader deres trygge hul for at finde ud hvordan sådan et dyr ser ud. Hver mus undersøger sin del af elefanten – og kommer frem til sit resultat, der ikke er som de andres.

Fablen menes at stamme fra Indien og findes i forskellige versioner; det kan fx være seks blinde mænd, og det er langtfra altid at de blinde når til klarhed over hvordan elefanten faktisk ser ud.

Man kan i debatter opleve at en af deltagerne sammenligner sin modstander med de blinde mus eller mænd, som kun ser én side af en sag og argumenterer alene ud fra den.