Sivus seks ønsker 

af Jude Daly

— 32 s. kr 68,-

— Sivu er en billedhugger, som kan skabe fantastiske skulpturer. Men han er fattig, bitter og misundelig. Hvis bare han kunne blive rig og magtfuld… På mystisk vis får han sit ønske opfyldt. Ikke kun én gang, men hele seks gange! Han bliver en rig forretningsmand, derpå borgmester, solen, en regnsky, vinden… og til sidst en stor klippe. Nu er han vel så magtfuld som man kan blive?
Ovs: Vagn Plenge.